•  

  L O D S T E N

  Leadership 2.0

  26 april 2017

   

  En Executive Crash Course i värderingar och självledarskap

  Processledare: Dick von Martens ifrån SelfLeaders

   

  Hur kan din organisation skapa engagemang och riktning utifrån er gemensamma vision och värdegrund?

   

  Forskning visar att Sverige har en unik position på den kulturella världskartan när det kommer till värderingar. Vi fokuserar på självförverkligande mer än något annat folk i världen samtidigt som vi har allt mindre förtroende för tradition och auktoriteter. Ur ett ledningsperspektiv ger denna position många möjligheter för att skapa en stark företagskultur med självständiga individer, men skapar också nya utmaningar i ledarskapet och strukturerna.

   

  Baserat på den bakgrunden växer ett behov av att hitta och applicera nya metoder för att leda och organisera den nya tidens organisationer. Under den här dagen kommer du att få konkreta verktyg och insikter i hur du kan arbeta för att öka engagemanget i verksamheten och bygga en mer värderingsdriven organisation.

All Posts
×