• SAMTAL OM FRAMTIDENS

  LEDARSKAP OCH ORGANISATIONER

 • OM LODSTEN

  Lodsten består av en utvald grupp ledare, experter och forskare 

  som alla brinner för näringslivets stora framtidsfrågor och som

  tillsammans önskar skapa en djupare förståelse för vad som krävs

  för att hantera framtidens utmaningar. Vi skapar middagar,

  samtalsforum och workshops där ledare får möjlighet att utbyta

  erfarenheter och utforska det ledarskap och de strukturer som

  speglar den nya tiden. I ett skräddarsytt möte mellan verkligheten

  och den senaste vetenskapen.

 • SKRÄDDARSYDDA PROGRAM

  HÄMTAT FRÅN MODERN FORSKNING

 • PROGRAM 2017

  I en föränderlig framtid är svaren snarare många än rätt. Bolag som byggs av personer utan titlar, anställda som sätter sina egna löner, innovation som omvandlats till collaboration och som gjort det möjligt för traditionella marknader att inta nya former. En öppnare och mer medveten värld där förmågan att samarbeta, hitta rätt kompetenser och skapa en gemensam riktning framåt kommer att vara avgörande.

   

  Lodsten är ett unikt intiativ som bygger på näringslivets stora framtidsfrågor. Vi har samlat några av landets ledade forskare och experter tillsammans med en utvald grupp företagsledare och entrepenörer som alla brinner för modern utveckling och som önskar ta sitt ledarskap, och sin organisation, bortom de traditionella modellerna.

  Lodsten Leadership 2.0

  Lodsten Leadership 2.0 är ett utbildningsprogram där nya vetenskapliga perspektiv kombineras med konkreta övningar att applicera i det dagliga arbetet. Programmet är uppdelat i fyra olika områden; personlig utveckling, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och samhällsförändring. Vid varje del kommer du att få träffa och lyssna på några av landets ledande experter inom det aktuella området samt utbyta erfarenheter kring vad som krävs för att motivera och engagera framtidens anställda, hur man skapar en individuell och social hållbarhet i företaget, bygger en unik företagskultur och skapar en verksamhet som inte bara möter framtidens marknad utan även kan vara med och påverka samhället i stort.

   

  Deltagarna är alla utvalda ledare som på olika sätt utmärkt sig kring frågor som berör framtidens ledarskap. Många kommer ifrån företag som nominerats eller vunnit priser som Sveriges bästa arbetsplats, Årets chef eller hamnat på listan som de mest populära arbetsgivarna i landet. Andra är profiler som uttryckt en nyfikenhet kring dessa områden och som gått med i programmet för att utveckla sig själva bortom de traditonella modellerna.

  Lodsten Thought Leaders

  Sverige är ett av de mest post-moderna samhällen i världen med många normer i omlopp. Något som både ger oss frihet och utmaningar i att själva skapa vår egen mening. Lodsten Thought Leaders är ett unikt intiativ som har samlat några av landets mest medvetna ledare för att tillsammans utforska begreppet ”meningsfullhet” och framtidens utmaningar från olika perspektiv.

   

  Löpande under året skapar vi middagar och exklusiva think tanks där näringslivsprofiler, entrepenörer och forskare möts och får möjlighet att utbyta erfarenheter. Medlemmarna är själva med och påverkar de teman och ämnen vi lyfter upp i de olika sammanhangen och vilka andra bolag man önskar att vi bjuder in till varje respektive tillfälle. Exklusiva forum där man ges möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter, utmanas, uppdateras och hämta inspiration för hur man ska kunna rusta sig själv och verksamheten inför framtida utmaningar. Ett skräddarsytt möte mellan verkligheten och den senaste vetenskapen.

 • KONTAKT

  Moa Hartwig

  0766 773 554

  Camilla König Ekegren

  0709 355 301

All Posts
×