• Kent Conradsson, Executive Vice President Scania

  Vilka effekter tror du att generationsskiftet som sker på marknaden kommer att medföra kopplat till ledarskap och engagemang och hur arbetar ni för att möta dessa?

  Digitaliseringen driver fram förändringar i alla sammanhang. Vi ser en ny generation medarbetare som kommer att påverka marknaden och arbetsgivarna mer än någon annan tidigare och vi står inför stora utmaningar framöver. Om bara några år kommer över 50% av vår totala personalstyrka, idag 45000 medarbetare, att vara födda efter 1980. Vi kommer att behöva förhålla oss till delvis nya förväntningar på oss som arbetsgivare. Nya drivkrafter, nya motivatorer och en hög teknikmognad. Här krävs ett fokuserat arbete för att säkra tillgång till framtida kompetenser men även en ökad medvetenhet om hur vi tillvaratar våra befintliga kompetenser på bästa sätt.

   

  Scania har länge ansetts vara ett väldigt värderingsstyrt bolag - vad innebär det och hur märks det mer konkret?

  Vi är det stora företaget som behållit det lilla företagets positiva egenskaper och i grunden bygger Scanias framgångar på alla våra engagerade medarbetare. ”Respekt för individen” är ett av våra kärnvärden och står i centrum för allt vi gör, från föraren av fordonen till våra medarbetare. Vårt fokus på ständiga förbättringar bidrar till vårt goda resultat och till vår starka kultur. Jag träffar dagligen medarbetare och kunder som bevisar att vi agerar som vi lär - på Scania lever vi vår kultur.

  Aksel Ringvold, VD Hilti

  Ni har, för tredje året i rad, vunnit Great Place to Work som Sveriges bästa arbetsgivare. Vad skulle du säga har varit nyckeln till framgången och vad tror du kommer att vara mest avgörande för att säkra en engagerad företagskultur framöver?

  Transparens i kommunikationen, att vara ärlig och uppriktig, involvera medarbetare i det som berör dem på arbetsplatsen men framför allt - skapa närhet på individnivå. Att se och uppskatta medarbetare på riktigt. När man väljer en väg där medarbetare involveras är det också oerhört viktigt att ta sig tid att förklara varför man inte väljer att genomföra vissa förslag eller inspel. Tendensen är annars att ”vi chefer” är rätt duktiga på att förklara varför vi ska göra något eller har valt en speciell väg, men kanske inte så bra på att referera till det vi har valt att inte göra.

   

  Vad har ni märkt för resultat av att ha mer nöjda och engagerade medarbetare?

  Vi har dubblat antal personer som söker sig till Hilti och vi har oerhört stabila medarbetare där mindre än 10% lämnar varje år – och där den största delen av de som lämnar faktiskt gör det i samförstånd med oss. Mer än 93% av alla nyanställda är kvar i bolaget efter två år och det finns en härlig stolthet bland alla som jobbar hos oss – tillsammans kämpar vi verkligen för att lyckas affärsmässigt. Och kanske är det just det som känns tydligast. Att människor här är engagerade och verkligt gillar vad de håller på med.

  Aksel Ringvold, VD Hilti

  Jimmy, VD Jung Realtions

  Mattias Stengl, VD HOBO

All Posts
×