Return to site

PUT YOUR HANDS UP FOR:
DANIEL PINK

Vi laddar upp inför nästa veckas tema kring generationsskiftet på arbetsmarknaden genom en riktig klassiker. Put your hands up for… Daniel Pink och hans TED-talk The puzzle of motivation. Hur kommer det sig att vi använder samma metoder och ledarskap som för 30 år sedan – trots att synen på drivkrafter och motivation har förändrats radikalt sedan dess? Hur ska vi kunna leda våra medarbetare i en värld där motivation numera handlar om inre drivkrafter snarare än yttre belöningar? 
"Control leads to compliance,
autonomy leads to engagement" 
- Daniel Pink
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly