Return to site

I HUVUDET PÅ LODSTEN

Med Moa Hartwig

Just nu ser vi förändringar överallt. Bolag som byggs av personer utan titlar. Anställda som sätter sina egna löner. Innovation som omvandlats till collaboration och som gjort det möjligt för traditionella marknader att inta nya former. En öppnare och mer medveten värld.

Men så ser vi också det motsatta. Bolag, eller hela branscher, som försvinner i gapet av utvecklingen. Att stå kvar kommer inte längre vara ett alternativ i framtiden. Frågan är bara, vart tar vi vägen?

I en tid av ständig förändring är svaren snarare många än rätt. Ett ord som organisationsförändring kommer inte längre vara en fråga för framtiden utan snarare ett konstant pågående faktum. Vi kommer inte längre att ge oss in i en förändring med ambition om att nå ett färdigt resultat, vi kommer att genomgå konstanta förändringar där förmågan att samarbeta, hitta rätt kompetenser och skapa en gemensam riktning framåt kommer att vara avgörande.

Kunskapsöverföring och relationer kommer att bli allt viktigare. Oavsett om det sker mellan människor, organisationer, branscher som slås samman eller marknader som lär av varandra. Alliera dig! Bli kompis med omgivningen. Tillåt nya perspektiv att utmana och utveckla dina egna tankar och idéer. En ny tid är här. En tid där det blir svårt att hänga med om du inte plockar fram nyfikenheten igen och ger dig själv möjlighet att fortsätta utvecklas i takt och tillsammans med omgivningen.

Ensam har aldrig varit stark - men frågan är; kommer de ens att existera i framtiden? 

Publicerat av:

Moa Hartwig,

medgrundare i Lodsten

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly