Return to site

HEJ PER SCHLINGMANN

Deltog på Lodstens Executive Dinner med temat Platsens betydelse för framtiden den 27 april

Digitaliseringen och effektiviseringen driver fram förändringar i alla sammanhang. Något som vi redan sett påverka organisationers och människors sätt att kommunicera och samarbeta, men även fysiska platser som plötsligt fått nya värden och betydelser. Så vad ser vi för trender kopplat till platsens betydelse för framtiden? Det var samtalstemat under den Executive Dinner som vi, i april, arrangerade tillsammans med Per Schlingmann hemma hos filantropen Tomas Björkman. Vi fångade upp Per efter middagen och lyfte frågan ytterligare en gång.

Platsens betydelse för framtiden – på vilket sätt är platsen en viktig framtidsfråga för näringsliv och samhälle? För mig är platsen inte bara en framtidsfråga, utan en ödesfråga att den är helt avgörande för vår livskvalitet och för vår ekonomiska utveckling. Vi lär oss av varandra och skapande sker i samverkan. Att utveckla platser som lockar olikheter till varandra blir avgörande.

Vilka trender tror du att vi kommer att få se kopplat till framtidens platser? Var träffas man och varför? Städerna kommer att växa i betydelse. Här kommer allt fler av oss att träffas och de visar sig i vår tid vara fantastiska platser för ekonomisk utveckling och mänskligt lärande. Enkelt uttryckt kommer vi att träffas på platser som utgår från människan och människans alla behov. Vi kommer att få se en mångfald av olika typer av platser som växer fram i våra städer med syfte att locka olika människor. Kreativa miljöer blir mötesplatser. Två exempel är de startupmiljöer som växer fram och hur hotell nu förändras och blir mer av mötesplatser. Också de traditionella arbetsplatserna utvecklas för att främja möten. I denna utveckling måste vi också lägga det faktum att allt fler människor jobbar i egen regi, vilket stärker behovet av mötesplatser.

Kan du ge något exempel på en sådan plats som tagit tillvara på de nya förutsättningarna och utmanat den traditionella formen? Tittar vi i Stockholm finner vi platser som SUP46 och Epicenter eller hotell som Scandics HTL. Men vi kan också titta på städer och där vill jag lyfta fram Borås som ett intressant exempel. Och då inte bara för att jag vuxit upp där. Staden har skiftat en nedåtgående mot en uppåtgående utveckling och i detta bland annat använt den offentliga konsten som jag personligen tror är viktigt för att skapa attraktiva platser.

På vilket sätt skulle platser kunna påverkas av näringslivet och vad behöver man som företagsledare fundera över kopplat till dessa frågor? Det är nog lite svårt att ge ett generellt svar på detta, men de allra flesta företag består ju av en eller flera fysiska platser vilka spelar en allt viktigare roll. Och därutöver tycker jag att företag också har ett bredare ansvar för den omkringliggande miljön och platsen. Ju mer platsen attraherar och stimulerar kreativa möten och samarbete, desto mer får företag ut av platsen.

Finns det några tydliga hinder som hämmar innovationen kring utformningen av nya platser och varför? Om vi tar fysiska platser, absolut. De politiska strukturerna, men också det kända faktum att många säger ja till utveckling så länge det inte sker i det egna området. Därför tror jag att vi måste ha tydligare urbana politiska ledare som agerar utifrån personliga mandat, men också hitta former för hur aktörer i ett område bättre kan ges makt att påverka och stärka attraktionskraften i områden.

På vilket sätt skulle du säga att städer speglar den här frågan och vilken roll skulle du säga att städerna kommer att ha framöver? Staden har blivit det nya normala och allt fler av oss kommer att bo i städer. De kommer att öka i betydelse eftersom ekonomisk utveckling i grunden följer av vår förmåga att vara uppfinningsrika och samarbeta med varandra.  

Är det någon plats, eller sammanhang, som du själv saknar i Stockholm idag? Man brukar säga att det är svårt att fråga om sådant som inte finns och det gäller ju även en fråga som denna. Men jag anser att Stockholm borde bli större, tätare och att vi skulle behöva vara mycket mer experimentella i vårt byggande. Jag vill ha en stad med kontraster vars utformning får oss invånare att reflektera. Staden ska vara en rörelse som ständigt utvecklas. Till detta har vi ett bostadsproblem i Stockholm som håller tillbaka utvecklingen. I en tid när flexibilitet blir viktigare än någonsin är det inte rimligt att vi inte har en fungerande hyresmarknad.

Efter att ha deltagit under middagen är vi naturligtvis nyfikna på hur du upplevde sammanhanget? Väldigt roligt och stimulerande. Jag älskar sammanhang när människor diskutera en fråga, men där allt har olika utgångspunkter, erfarenheter och intressen. För mig är det så utveckling sker.

Vad tror du att man som gäst tar med sig från ett forum som detta och vilka insikter tar du själv med dig från kvällen? Vad man tar med sig tror jag handlar om hur öppen man är och vilken grad man är beredd att ompröva sin egen världsbild. Och det kände jag fanns under denna middag. Jag tror man kan lära i allt och det man kanske främst tar med sig är andras perspektiv. Så var det i alla fall för mig.

Publicerat av: 

Moa Hartwig, medgrundare Lodsten

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly