Return to site

HEJ MATTIAS STENGL

VD Hobo 

Byggnadsstudenten som blev entreprenör och VD. Under gymnasietiden studerade Mattias Stengel bygglinjen men förstod tidigt, liksom hans lärare, att intresset och kunskapen egentligen låg någon annanstans. Han startade sitt första bolag redan 16 år gammal och efter gymnasiet fortsatte entreprenörskapsresan vidare med flera bolag, främst inom techområdet. Men efter några mindre lyckade affärer hamnade Mattias i hotellbranschen där han under de senaste 5 åren gått från att vara receptionist till VD för en av Stockholms största hotellsatsningar. Han har hunnit vinna priser för "Årets bästa hotell" och blivit den yngsta VD:n i branschen - och enligt honom själv är det ödmjukhet, nyfikenhet och intresse för människor som ligger till grund för den stora framgången.

Om lite drygt ett år öppnar HOBO – berätta, hur går tankarna och vad var det som attraherade dig med projektet? 

Det är full fart både med planering men också genomförande, Hobo ska på olika vis kunna upplevas redan innan vi öppnar. Det är ett fantastiskt spännande projekt där det ges mycket frihet och där mod är en viktig ingrediens för att lyckas. Jag blev attraherad av att få möjligheten att skapa något som tidigare inte funnits i Skandinavien, jag gör sällan saker bra om jag endast gör det med huvudet, jag behöver verkligen känna för det jag tar mig för och Hobo känns helt rätt.

"Vi hade hela tiden väldigt tydliga mål och en tanke om hur vi skulle ta oss dit - och för att ta sig dit behövs rätt verktyg och att man som ledare inte bara kan kommunicera mål och visioner utan också ge rätt verktyg för genomförande. Det gjorde vi bra och när medarbetarna förstod hur var och en kunde vara med och påverka blev alla en viktig del av något större - något som jag tror många vill vara."

Ditt förra hotell rankades som ett av Petter Stordalens hotell med nöjdast medarbetare förra året, vad var det som gjorde att ni lyckades med detta?

I grunden handlar det om att vi från mig och andra ledare på hotellet satte medarbetarna högst på agendan. Vi arbetade systematiskt med personlig utveckling och strävade efter att varje medarbetare skulle nå sitt ”core genius”. Vi hade hela tiden väldigt tydliga mål och en tanke om hur vi skulle ta oss dit - och för att ta sig dit behövs rätt verktyg och att man som ledare inte bara kan kommunicera mål och visioner utan också ge rätt verktyg för genomförande. Det gjorde vi bra och när medarbetarna förstod hur var och en kunde vara med och påverka blev alla en viktig del av något större - något som jag tror många vill vara. Vi skapade ett team där vi verkligen var ett team, men också där individuell prestation var tillåtet och något fint – på så vis flyttades också mycket av de dagliga besluten till de som var närmast våra gäster, medarbetarna.

Vad tror du utmärker dig som ledare och är det några specifika egenskaper som präglar ditt ledarskap? 

Jag ser mig själv som en resultatorienterad visionär. Jag drivs av att se andra utvecklas och är noga med att rätt verktyg måste vara på plats innan man som ledare kan ställa krav, det gör mig nog ganska lyhörd och jag behöver först förstå organisationen innan jag kan genomföra förändringar eller strategier.

Är det några ledarskapstrender du ser utmärker den yngre generationens ledarskap och på vilket sätt tror du att det kan komplettera de befintliga strukturerna? 

Jag tror att den yngre generationen är mindre hierarkisk och att man leder människor snarare än medarbetare. Kanske är också de yngre ledarna mer förändringsbenägna och ser det som en hygienfaktor och något positivt. Med det sagt så tror jag att det fortsatt är väldigt mycket likheter, goda ledare tror jag har många saker gemensamt, gammal som ung.

Du har ju fått förmånen att, nu vid två tillfällen, skräddarsy hela personalstyrkan från dag ett - på vilket sätt skiljer sig ledarskapet i en uppbyggnadsfas till skillnad från i en befintlig verksamhet? 

I grunden så är det ganska likt vill jag påstå. I en uppbyggnadsfas så har man möjligheten att forma teamet på ett annat sätt, såklart – och jag tror också att det är enklare att få en organisation att sträva och jobba emot samma vision om den är förankrad redan från början.

Det här är din andra hotellöppning inom loppet av några år, på vilket sätt har du utvecklats som ledare och person under resans gång? 

Jag har alltid reflekterat mycket och det är en av mina viktigaste egenskaper som person, det tycker jag att jag har utvecklat mer sen min första öppning, just att kunna omvandla reflektioner till tilltag och göra något med reflektionen. Jag har också blivit bättre på att delegera, i början på min första öppning var jag för involverad i för mycket vilket också går emot min grundfilosofi – men jag kunde helt enkelt inte släppa i den grad jag borde gjort, det har jag tränat på, blivit bättre på och kommer i detta projekt sträva efter att bli ännu bättre på.

"Återigen så handlar det om att släppa mer ansvar till mina medarbetare. Men inte bara ge dem mer ansvar utan skapa en öppen kultur där man på eget initiativ också tar ett större ansvar."

Vilka framgångsfaktorer tar du med dig från förra öppningen och vad gör du annorlunda den här gången? 

Att vi satte gemensamma, tydliga mål från start, bestämde oss för vad vi skulle bli bäst på och sedan skapade verktyg för det. Denna gång kommer jag absolut arbeta på liknande sätt som tidigare, men återigen så handlar det om att släppa mer ansvar till mina medarbetare. Men inte bara ge dem mer ansvar utan skapa en öppen kultur där man på eget initiativ också tar ett större ansvar.

På vilket sätt hämtar du som ledare ny kunskap och fyller på inspiration i ditt dagliga arbete? 

Jag läser mycket och försöker träffa mycket olika människor, det är oftast i mötet med andra jag hittar min inspiration.

Co-creation är ju ett centralt ord i skapandet av HOBO - på vilket sätt tror du att just co-creation kommer att ta plats i näringslivet framöver? 

Jag tror att ordet ”Ekosystem” kommer att synas allt mer. Jag tror att många företag kommer behöva tänka om i sina affärsmodeller och bygga mer genom att samarbeta med andra. Tar man för exempel min egen bransch så behöver vi bygga upp system och ett helhetstänk där det är enkelt att låta andra företag och tjänster samarbeta med oss och att vi själva inte kan göra allt – tvinga inte kunden precis dit man själv vill ha dem, utan se till att vara där dom vill vara.

Kan du dela med dig av några exempel på hur man kommer att märka av detta hos er? 

Vi jobbar redan nu med ca 10 företag/kreatörer som är med och skapar Hobo, man kommer märka det i allt från konst till tjänster såväl digitala som analoga. På Hobo ska det vara puls och den pulsen kommer vi inte kunna skapa själva utan även där behöver vi vårt ”ekosystem” av intresserade människor som vill sätta sin prägel och lyfta in sin puls på hotellet.

"Det är tillsammans med andra, i samarbeten, som man blir stark och kan nå dit man vill."

Efter att ha deltagit under vår middag med temat Platsens betydelse för framtiden är vi naturligtvis nyfikna på hur du upplevde sammanhanget? 

Fantastiskt. Balansen mellan reflektion, diskussion och vilka möjligheter som faktiskt finns för att konkret göra saker attraherade mig. En avslappnad miljö med intressanta människor.

Vad tror du att man som gäst tar med sig från ett forum som detta och vilka insikter tar du själv med dig från kvällen?

Jag tror att många blir inspirerade, man lämnar fylld med idéer och också mer kunskap. Jag lämnade med en förstärkt tanke om att det är tillsammans med andra, i samarbeten, som man blir stark och kan nå dit man vill.

Publicerat av:

Moa Hartwig, medgrundare Lodsten

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly