Return to site

HEJ LENA SKÖLD

Head of HR vid Försvarsmakten

Lena Sköld verkar för och bidrar till Försvarsmaktens förnyelse. Hon är den första civila förbandschefen inom Försvarsmakten och har alltid haft en vilja att befinna sig i stora organisationer, med starkt förändringstryck och gärna med uppdrag från skattebetalarna. Lena vill gärna se sig som förändringsledare och engagerar sig i utveckling av både verksamhet och människor. Förändring består av både vad och hur, vilket enligt hennes erfarenhet, man gärna glömmer. Verksamheten är, i detta fallet, ett Human Resource Center inom Försvaret där uppdraget spänner över hela personalförsörjningskedjan. Ett oerhört viktigt uppdrag med värnplikten vilande och rekrytering av soldater och sjömän i fokus. Styrkor är, enligt henne själv, uthållighet, engagemang, tydlighet och ett viss mått av humor.

Du har en gedigen erfarenhet inom HR, nu som Head of HR på Försvarsmakten och dessförinnan som Chef HR inom Posten Logistik - vad var det som lockade med uppdraget inom Försvarsmakten?

Har man sin bakgrund inom HR är Försvarsmakten ”top of the pops” vad gäller utmanande jobb/uppdrag inom personalförsörjning. Uppdraget att rekrytera och behålla i sådan omfattning med sådana krav är tufft, och därmed så kul och utvecklande.

Hur skulle du säga att Försvarsmaktens roll har förändrats sedan den obligatoriska värnplikten upphörde?

Förr stod det värnpliktiga vid kaserngårdsgrinden och väntade för att bli utbildade och övade, oavsett om de ville eller inte. Idag ska vi rekrytera i konkurrens med andra och ett stort antal!

"Det viktigaste för Försvarsmakten är att bli lika duktiga på

att behålla nya, unga, medarbetare som att attrahera och

rekrytera – där är vi fantastiska!"

Försvarsmakten är ju, sedan länge, erkänt duktiga inom ledarskapsområdet. På vilket sätt arbetar ni idag för att utveckla och säkra att ledarskapet fungerar även mot den nya tidens medarbetare?

Vi är oerhört noga med ledarskapet, det vet säkert de flesta. Med ett av de svåraste uppdragen i samhället – att ytterst vara beredd att riskera sitt liv – så är ledarskapet A och O. De organisationer/företag som tar emot både våra officerare och våra soldater och sjömän om och när det väljer att lämna Försvarsmakten förmedlar att oavsett nivå är dessa, för dem, nya medarbetare oerhört skickliga på att dels leda andra och verksamheten, men också att arbeta i grupp. I den militära utbildningen ingår gedigen ledarskapsutbildning. Det vi behöver utveckla är mer arbetsgivarrollen i enlighet med Arbetsgivarverkets krav på myndigheter.

På vilket sätt skulle du säga att de gamla strukturerna och modellerna skiljer sig ifrån det nya behovet? Och på vilket sätt hanterar ni det?

Risken med en sådan organisation som vår, där många är uppvuxna ”inhouse” och arbetar där hela sitt liv, är att det är den enda referensramen. Det blir mycket ”inifrån och ut”-tänk istället för tvärtom. Att förstå att det är ungdomarna som väljer oss och inte tvärtom. Att ha modern infrastruktur trots säkerhetskrav och vara tillräckligt snabbfotade är stora utmaningar. Att vara en modern ”administrativ” chef som är duktig på lönesamtal och utvecklingssamtal är också delvis nytt tänkesätt.

Vilka utmaningar ser du med det stundande generationsskifte som sker på marknaden kopplat till dessa frågor?

Att i en tung och stor organisation där så mycket av kraven på säkerhet och komplexitet motverkar snabba förändringar, öppnar upp för unga människors behov och önskemål kan vara svårt ibland. Men samtidigt är vi en myndighet med ett så viktigt och meningsfullt uppdrag att det lockar dem som vill göra riktig skillnad och som vill vara med och utveckla samhället, ja kanske även världen.

"Det är när både jag och medarbetare utvecklas som jag får kraft."

På vilket sätt hämtar du som ledare kompetens och fyller på inspiration i ditt dagliga arbete?

I mötet med människor! Det låter som en floskel men jag menar det! Det är när både jag och medarbetare utvecklas som jag får kraft. Jag tror att alla människor är utvecklingsbara med rätt förutsättningar, utvecklingen kan sedan gå långsamt eller snabbt, det är det som skiljer. Jag gillar också att möta människor när det är tuffa frågor som ska avhandlas, att skapa relationer som håller för svåra beslut.

Hur arbetar ni för att attrahera och säkerställa att ni har rätt profiler i er verksamhet som skapar det "rätta" engagemanget?

Vi är duktiga på att marknadsföra och berätta om oss. Vi inför precis ett CRM verktyg och ett delvis annat arbetsätt i Försvarsmakten kopplat till verktyget. Det är en grundförutsättning för att vi ska lyckas. Det är också tuffa krav för att komma in hos oss med tanke på uppgiften. Kravprofilerna är genomtänkta och man testas och utbildas. För min egen HR verksamhet försöker jag, och har hittills lyckats hyggligt bra, skapa gott rykte inom framförallt personalvetarutbildningar och högskolor och får därmed bra människor att söka jobb hos oss. Jag skapar också möjligheter att växa och utvecklas inom verksamheten. Man kan alltså börja i någon befattning men utvecklas till något annat. Det är en bra och trivsam miljö hos oss, men vi ställer också krav.

Du var med på vår Executive Dinner med temat ”Engagemang och meningsfullhet i en komplex värld”. Hur upplevde du sammanhanget och vad tog du med dig från kvällens samtal?

En fantastisk kväll! Tiden stod stilla- det var som att sänkas ner i en dröm av meningsfullhet, nyfikenhet och berättelser. Det jag tog med mig är att samtal på riktigt är viktiga, att det ska vara mångfald vid bordet och att det är minst lika viktigt att lyssna som att tala. Att det sedan också är meningsfulla teman är naturligtvis också viktigt. TACK!

Vad är viktigt för Försvarsmakten just nu och vad kommer du själv att prioritera för områden under det kommande året?

Det viktigaste för Försvarsmakten är att bli lika duktiga på att behålla nya, unga medarbetare som att attrahera och rekrytera – där är vi fantastiska! För mig själv är det att utveckla verksamheten mot nästa fas, bidra till att behålla medarbetarnas engagemang samt, det som är min egentliga drivkraft: utvecklas själv!

Publicerat av:

Camilla König Ekegren, medgrundare Lodsten

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly