Return to site

HEJ KENT CONRADSON

Executive Vice President HR, Scania

Efter barndomsåren i Småland riktades nyfikenheten mot större städer och nya utmaningar. Vid 20 års ålder beslutade sig Kent för att flytta till Stockholm med ambitionen att studera arkitektur. Ett intresse som fortsatt ligger honom varmt om hjärtat. Dock tog studierna en annan vändning och riktade istället in sig på teknik och ekonomi inom svensk kärnindustri. Ett beslut som, med facit i hand, har banat väg för flera spännande utlandsposteringar både i Australien och i England. Med ett starkt intresse för innovation, teknik, värderingar och nya affärsmodeller innehar Kent idag posten som Executive Vice President, Head of HR på Scania, och sitter sedan 2012 med i Scanias globala ledningsgrupp. Ett uppdrag där han ser hållbarhet och digitalisering som några av de mest avgörande faktorerna för Scanias framtida utveckling.

Du har arbetat på Scania i drygt 20 år - och representerat Scania även internationellt. Vad är det som gör att du har valt att stanna kvar inom samma bolag så länge?

Ett internationellt företag som Scania med världsledande produkter, stark tillväxt, god lönsamhet, och breda kompetensområden erbjuder fantastiskt många möjligheter. Jag har sammantaget haft 12 olika befattningar, i fyra olika verksamhetsgrenar och i tre olika delar av världen. En karriär som knappast hade varit möjlig om jag skulle ha sökt mig fram via olika arbetsgivare.

På vilket sätt har din roll som ledare förändrats och påverkats under dessa år?

Jag drivs av att påverka och skapa synliga resultat. Genom helhetssyn och involvering skapas rätt förutsättningar för prioritering och beslut. Jag tror på kommunikationens kraft i smått och stort. Positiv återkoppling är ett fantastiskt verktyg som inte kan användas ofta nog. Som ledare slutar man aldrig att utvecklas. Jag försöker se anställning som en form av betald utbildning – jag lär fortfarande av min omgivning.

Vilka effekter tror du att generationsskiftet som sker på marknaden kommer att medföra kopplat till ledarskap och engagemang och hur arbetar ni för att möta dessa?

Digitaliseringen driver fram förändringar i alla sammanhang. Vi ser en ny generation medarbetare som kommer att påverka marknaden och arbetsgivarna mer än någon annan tidigare och vi står inför stora utmaningar framöver. Om bara några år kommer över 50% av vår totala personalstyrka, idag 45000 medarbetare, att vara födda efter 1980. Vi kommer att behöva förhålla oss till delvis nya förväntningar på oss som arbetsgivare, nya drivkrafter, nya motivatorer och en hög teknikmognad. Här krävs ett fokuserat arbete för att säkra tillgång till framtida kompetenser men även en ökad medvetenhet om hur vi tillvaratar våra befintliga kompetenser på bästa sätt – vi kallar detta för Skill Capture.

"Vi är det stora företaget som behållit det lilla företagets positiva egenskaper och i grunden bygger Scanias framgångar på alla våra engagerade medarbetare."

Scania har länge ansetts vara ett väldigt värderingsstyrt bolag - vad innebär det och hur märks det mer konkret?

Vi är det stora företaget som behållit det lilla företagets positiva egenskaper och i grunden bygger Scanias framgångar på alla våra engagerade medarbetare. ”Respekt för individen” är ett av våra kärnvärden och står i centrum för allt vi gör, från föraren av fordonen till våra medarbetare. Vårt fokus på ständiga förbättringar bidrar till vårt goda resultat och till vår starka kultur. Jag träffar dagligen medarbetare och kunder som bevisar att vi agerar som vi lär - på Scania lever vi vår kultur.

Ni startade och bedriver en teknisk gymnasieskola tillsammans med Astra Zeneca -Mälardalens Tekniska Gymnasium - berätta gärna anledningen till idén och vad det har bidragit till för er som företag?

Här erbjuder vi en unik teknikutbildning utöver det vanliga som ger våra elever dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolekompetens. Vi har en lång tradition av att driva teknikutbildning men såg ett allt mindre antal utbildningsplatser i Stockholmsområdet. Näringsliv och skola måste kroka arm för att säkra framtidens kompetenser. Som styrelseordförande i skolan får jag en fantastiskt positiv kick av att träffa och se skolans ledning och elever i samarbete. Mälardalens Tekniska Gymnasium är en unik skola mitt i verkligheten.

Ni har ett nära samarbete med högskolor och universitet - berätta gärna varför och hur samarbetet ser ut.

Vi har ett mycket nära samarbete som rör allt från examensarbeten till forskningsprojekt. De forskningsprojekt som vi driver tillsammans med de akademiska institutionerna, exempelvis transportforskningslaboratoriet ITRL vid Kungliga Tekniska Högskolan, har en stor betydelse för vår utveckling. Skolfrågorna kräver ett långsiktigt arbete och är även en naturlig del i vår strategi kring att attrahera nya medarbetare.

Tid brukar anses vara en bristvara - hur gör du som ledare för fylla på med kompetens och inspiration till ditt dagliga arbete?

Jag inspireras av min omgivning och värdesätter lärandet i vardagen. Jag har just påbörjat ett ”omvänt mentorskap” där min mentor är 27 år, ledare i ett spännande start-up och fylld av nya synsätt och erfarenheter. Vi har just nu en spännande diskussion kring de nya affärsmodeller som kommer att påverka många traditionella branscher. Våra framtida utmanare är inte med nödvändighet våra existerande konkurrenter.

Du har varit med och deltagit på två olika Lodsten Executive Dinners - hur upplevde du sammanhanget och vad har du främst tagit med dig därifrån?

Energigivande och intressant på många plan. Ett unikt tillfälle att fokuserat diskutera viktiga frågeställningar med nya infallsvinklar och för mig nya människor. Jag uppskattar särskilt de insikter som adderas från den senaste forskningen, vilket utan tvekan ger positivt bränsle till diskussionen.

Avslutningsvis vad är viktigt för Scania just nu och vad prioriterar du själv för områden under det kommande året?

Hållbarhet och digitalisering är avgörande. Scania måste ta täten inom dessa områden för att säkra sin långsiktiga konkurrenskraft.

Redan idag kan vi erbjuda innovativa produkter och tjänster för att tillgodose morgondagens transportbehov. Förra året lämnade vi in patentansökningar för över 250 nya innovationer. Data från uppkopplade fordon gör att vi kan erbjuda ny tjänster och idag finns över 200 000 uppkopplade Scaniafordon runt om i världen. Vi ser stora möjligheter att effektivisera transportnäringen framöver– och vi är mycket bra positionerade inför den verkligheten.

Publicerat av:

Camilla König Ekegren

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly