Return to site

HEJ
JIMMY RODHELIND

VD Jung Relations

I hemstaden Kalmar arbetade Jimmy Rodhelind med att samla engagerade unga människor för att påverka i viktiga samhällsfrågor. I en tid då allt färre hade politik på dagordningen var visionen att bidra till att höja ungdomarnas röster, oavsett politisk härkomst. Flyttlasset packades till slut och Rodhelind bytte Småland mot Stockholm. Nu är han lika gammal som Alfons Åbergs pappa och har tretton år bakom sig på stora nätverksbyråer. Från att ha arbetat med köpt kommunikation bytte Rodhelind till förtjänade kanaler när han tillträdde tjänsten som VD på den entreprenörsdrivna kommunikationsbyrån Jung Relations. Genom att leda och engagera kollegorna på Jung är målet att göra uppdragsgivarna till hjältar på sina företag.

Jimmy, du tillträdde som VD för Jung Relations nu i höstas - vad var det som lockade dig med bolaget?

Jung är en av Sveriges mest prisbelönade byråer och jag har imponerats av det arbete de utfört för sina kunder genom åren. Att bli VD på Jung var till en början en utmaning jag såg med skräckblandad förtjusning på. Men när jag träffade grundarna var jag definitivt såld. Jag fick höra om de visioner de har för hur Jung ska fortsätta utvecklas och jag kände direkt att det var en solklar matchning med den syn jag har på kommunikation och ledarskap.

Vad skulle du säga är din starkaste drivkraft och hur kommer man att märka det inom bolaget framöver? 

Jag brinner för att bidra till att göra våra uppdragsgivare till hjältar på sina företag. Glada kunder tror jag till största delen beror på att vi har glada medarbetare. I min roll kan jag framförallt bidra till bra stämning genom att utveckla organisationen så att mina kollegor på Jung får optimala förutsättningar att göra ”Jungiga” leveranser. För att Jung ska fortsätta vara Jung krävs att vi fortsätter rekrytera personer med erfarenheter som bidrar till att vi tänker annorlunda. I förlängningen vill jag att våra kunder ska känna att vi är en ständig inspirationskälla som de kan skapa fantastiskt kommunikation med.

Jung har tidigare belyst vikten av att skapa meningsfullhet tillsammans med kunden - berätta gärna mer, hur menar du då?

På Jung ser vi aldrig en målgrupp bestående av en viss typ av konsumenter, vi ser människor och har som mål att endast försöka engagera dem i saker som vi tror berör dem. Det har tidigare funnits alldeles för få som ställer sig frågan varför människor överhuvudtaget ska bry sig. Det gör vi varje dag tillsammans med våra uppdragsgivare.

I vilken utsträckning ser du att ni som kommunikationsbyrå kan göra skillnad och ta ett större ansvar för att stötta en positiv samhällsutveckling?

Vi börjar alltid med att lyssna på våra kunders kunder för att kunna skapa samtalsämnen som engagerar. Jag tror att vi har väldigt stora möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling om vi alltid bär med oss att vi vill få människor att tänka annorlunda. Här är det viktigt att vara självkritisk för det finns många exempel på när vår bransch skapat dålig kommunikation genom att förstärka fördomar snarare än att överraska, utmana och förändra. Som ledare kan jag skapa tid för mina medarbetare att våga ta vägar som ibland är svårare att gå men som lönar sig för kunden.

Jung Relations profilerar sig mycket som verksamheten som har ”passion for doing things differently.” Kan du ge något exempel? 

Det talas mycket om en pågående branschglidning. Jung har alltid glidit. Med det menar jag att våra uppdragsgivare ofta vänt sig till Jung för att vi kan skapa kommunikation i gränslandet mellan flera olika discipliner. På det sättet har vi utmärkt oss vilket jag också tror är en viktig faktor till både nöjda kunder och att många projekt vi arbetat med blivit prisbelönade.

Vad ser du för framtidstrender kopplat till kommunikation? 

Företag är som människor. Ingen gillar den som gör sig till för stunden. Den person som visar sig vara någon annan än hen egentligen är har snart inga vänner kvar. Transparens är oundvikligt i vår tid och därför kommer tillfälliga piffiga kampanjer allt mer ersättas av att företag gör saker på riktigt. Det är lätt att koppla till ett socialt ansvarstagande men jag menar att det lika mycket handlar om att öka sin lönsamhet genom att förändra sin produkt i grunden.

Vad skulle du säga är och kommer att bli framtidens utmaningar gällande kommunikation och PR? 

Lönsam kommunikation tror vi skapas bäst genom att utgå från vad människor bryr sig om. Vi är en hybridbyrå och när vi tar lead i ett uppdrag utgår vi alltid från förtjänad media innan vi tittar på vilka övriga kanaler som är viktiga. Men idag är budgeter fortfarande ofta låsta till specifika discipliner inom kommunikation. När gränserna suddas ut behöver företagen förändra sig organisatoriskt för att bli snabbare och effektivare i sina val av tjänster. Det lär inte ske över en natt så vi som jobbar på byråer behöver bli bättre på att argumentera för vår sak, vilken disciplin vi än företräder. PR-byråer behöver till exempel bli bättre på att argumentera för varför en del av budgeten som till exempel varumärkesbyrån förfogat över är mest effektiv i deras händer, eller vice versa.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?

Jag vill bidra till att skapa en arbetsplats dit mina kollegor känner att det är både kul och inspirerande att gå. Hur kul man än har på jobbet så består livet av mycket mer, det är därför viktigt för mig i min ledarstil att inte vara instrumentell. Var och en kan behöva olika stöd och det skiftar över tid hur man uppnår varje persons fulla potential. Ett genuint intresse för människor och lyhördhet är en förutsättning. För att lyckas måste jag bygga förtroende i organisation vilket är något man gör över tid genom att kort och gott vara sig själv. Min övertygelse är att glada och stolta medarbetare skapar nöjda kunder och i förlängningen lönsamhet.

Vad tror du kommer att vara mest avgörande för att skapa framgångsrik företagskommunikation framöver? 

De företag som organiserar sig på ett sätt som gör att de kan kommunicera snabbt och gärna proaktivt kommer ha väldigt stora fördelar gentemot konkurrenter som är låsta i traditionella organisationsstrukturer. Modet att ifrågasätta sig själv och förändra är avgörande.

Vem skulle du säga är din främsta ledarförebild och varför?

Alla ledare som ser och på riktigt bryr sig om människorna på arbetsplatsen. De kanske inte är kända namn som går att namedroppa, men de finns runt om i Sverige på både små och stora företag. De bidrar till att vi mår bra och har kul om dagarna.

Stort tack Jimmy och vi ser fram emot att få höra mer om dig och Jung Relations under 2016! 
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly