Return to site

HEJ JAN ARTEM HENRIKSSON

Processledare under Lodsten Executive Crash Course den 17 maj

Hej Janne! Stort tack för en väldigt inspirerande förmiddag 17e maj. Hur upplevde du dagen?
Var en fin och dynamisk grupp att jobba med och blev själv inspirerad att föra dialogen vidare om vad de perspektiven vi pratade om innebär i olika kontexter.

Om du skulle skicka med deltagarna en frågeställning att ta med sig hem till sina egna organisationer – vad skulle det vara?
Vilka system, strukturer, symboler, artefakter, rutiner och ledarbeteenden i er organisation gynnar den kultur som ni vill skapa och vilka hindrar denna?

Varför anser du att denna fråga är viktiga att adressera?
Om man tar sig tid att systematisk tänka igenom dessa frågeställningar kan man hitta ett antal saker att påverka som VD eller HR-chef inom överskådlig tid. Vissa upptäcker att många av de viktigaste frågorna är ”adaptiva” snarare än ”tekniska” och innebär man behöver då jobba med människor och deras förhållningssätt, föreställningar och värderingar etc.

Vad är eller kommer bli framtidens största utmaning gällande ledarskap och förändringsarbete?
Jag tror vi alla vill att våra chefer och medarbetare ska vilja göra sitt bästa, ta ansvar och samarbeta för att behålla en hög utvecklingstakt, kvalitet och hållbarhet på alla nivåer. Också att attrahera och behålla talanger eller uppmuntra intraprenörskap internt är inte alltid enkelt för större bolag. 

Gällande förändringsarbete så är utmaningen att skapa en känsla av meningsfullhet med dem som ska driva och påverkas av förändringen där vi historisk varit dåliga på att ta vara på motivationsperspektivet och tidigare bara arbetat med rationella argument. Inte de emotionella, som visat sig vara långt viktigare. Det krävs ofta insikt i hur människor fungerar för att som många bästa chefer jag träffat skifta från att bara tala om vad och varför något behöver göras till att få individer att själv reflektera, känna efter och därigenom skapa en meningsfullhet i de frågor som berör en.

Hur kan organisationer stödja ledare att växa och skapa en kultur som främjar ledarskap, innovation, samarbete och ansvarstagande anser du?
För att skapa verklig förändring behöver man arbeta systemiskt, dvs på olika nivåer parallellt och se till att det blir en meningsfull helhet. Dels behöver ledarna själva se behovet av ett nytt paradigm och ledarskap och samtidigt få konkreta verktyg för att leda på ett motiverande sätt. Sen behöver vi se över några av de befintliga strukturerna och rutinerna i organisationen, såsom on-boarding, utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar och forma dessa till att inspirera individer att ta ansvar och lösa frågorna så långt ner i organisationen som möjlig. Alla dessa strukturer behöver signalera att medarbetaren själv ska leda, ta ansvar för sin utveckling och samarbeta med andra team, istället för att skicka upp problem till HR eller ledning. 

Vad finns det för risker om man inte aktivt arbetar kring individernas personliga värderingar?
Dels tar man då inte vara på medarbetarnas fulla inre motivation och det finns risk att chefer och starka ledare skapar en kultur där alla försöker leva upp till deras förväntningar, eller bara minimera sin insats. Utöver detta får man heller inte samma kraft och innovation som är möjlig om alla utgår från sina personliga värderingar. 

Om man känner att man tillhör en organisation som kämpar med att förstärka motivationen och värderingsarbetet internt - var börjar man?
Bästa sättet är att starta en dialog med en ledningsgrupp, få nya perspektiv och prata om vad dessa innebär. Ibland kan det räcka med en timme för att komma igång. Sen handlar det om att ge cheferna verktyg och perspektiv att bättre ta vara på medarbetarnas drivkrafter. Det kan göras genom utbildningsinsatser men också genom att uppdatera vissa strukturer såsom medarbetarsamtalet, on-boardingen, hur värderingar och ledarprinciper integreras som en röd tråd genom ”medarbetarresan” genom organisationen. 

Vad kommer du själv att prioritera under kommande året i dina egna organisationer?
Mitt fokus ligger just nu på att bygga strukturkapital på webben och som fysiska övningar och handböcker för webb-verktyget för de numera hundratals ”facilatorer” som vi utbildar hos våra samarbetsbolag. Samtidigt balansera det med att bygga våra team som kan ta det vidare i Europa och internationellt där vi redan har några globala kunder och uppdrag.

Som sagt är vårt perspektiv att alla är ledare och varje chef behöver bli mer av en ledarutvecklare. Vill behöver därmed skicka med enkla och beprövade övningar som både utbildade facilatorer inom större bolag och vanliga chefer som varit med på våra utbildningar som de sen ska kunna göra i sina egna team. Då har vi sett en verklig effekt på motivation, ansvarstagande och samarbete som sprids i organisationen och är långsiktigt hållbar även efter en insats. Då krävs det både strukturkapital och ett starkt team hos oss. 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly