Return to site

HEJ JAN ARTEM HENRIKSSON

Deltog på Lodsten Executive Dinner Det transformativa ledarskapet den 2 dec

Hej Janne! Du var vår gästexpert under middagen den 2 december med temat - Det transformativa ledarskapet och kulturutveckling. Varför anser du att dessa frågor är viktiga att adressera?

Jag såg en färsk undersökning som visade att över 70 % som jobbar på stora eller mellanstora bolag tycker att deras chefer använder sig av en gammeldags och ineffektiv ledarstil som begränsar deras motivation och kreativitet. Inom forskarvärlden pratar man mycket nu om det post-heroiska ledarskapet som mer fokuserar på att skapa en god kultur och förutsättningar för andra att växa. Många bolag behöver just det och då är det ledarskap och vissa strukturer som behöver ändras.

Vad skulle du säga är/ eller kommer bli framtidens största utmaning gällande ledarskap och förändringsarbete?

Jag tror vi alla vill att våra medarbetare ska vilja göra sitt bästa, ta ansvar och samarbeta för att behålla en hög utvecklingstakt, kvalitet och hållbarhet på en global marknad. Också att attrahera och behålla talanger eller uppmuntra intraprenörskap internt är inte alltid enkelt för större bolag. Gällande förändringar så är utmaningen att skapa en känsla av meningsfullhet och jobba på ett sätt som är hållbart såväl internt som externt – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Hur kan organisationer stödja ledare att växa och skapa en kultur som främjar ledarskap, innovation, samarbete och ansvarstagande anser du? 

För att skapa verklig förändring behöver man arbeta systemiskt. Dels behöver ledarna själva vilja utvecklas och leda på ett annat sätt. Sen behöver vi se över många av de befintliga strukturerna och rutinerna i organisationen, allt från on-boarding, utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar etc. Alla dessa behöver signalera att medarbetaren själv tar ansvar för sin utveckling och att allt fler frågor kan lösas i team, istället för att skickas upp till HR eller ledning.  

Vad var mest intressant och värdefullt för dig under vår gemensamma middag?

Att få lyssna in på de praktiska erfarenheterna kring bordet och ha en dialog både om problemformuleringarna och möjliga lösningar för den nya tidens ledarskap och organisationer.

Deltagare: Camilla König Ekegren (Lodsten), Tomas Björkman (Stiftelsen Ekskäret), Jan Artem Henriksson (SelfLeaders), Kent Conradson (Scania), Jan Broman (Fotografiska Muséet), Robine Hedlund (ABA Grafiskt Center), Mia Falk (Pågen), Henrik Östberg (Boliden)

”Mötet svarade upp mot mina höga förväntningar. Ett tillfälle att fokuserat och ostört diskutera viktiga frågeställningar med nya infallsvinklar och perspektiv. Intressanta insikter från den senaste forskningen inom området gav utan tvekan bränsle till diskussionen. Energigivande och kanske ett av årets viktigaste samtal!”

- Kent Conradson, Executive Vice President Scania

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly