Return to site

HEJ ERIK FERNHOLM

Deltog på Lodsten Executive Crash Course den 2 feb

Hej Erik! Stort tack för en väldigt inspirerande förmiddag i tisdags. Vad tyckte du om dagen?

Jag uppskattade verkligen den stämning som skapades och dialogerna kring motivations-, kultur och strukturfrågor. Speciellt att samtliga deltagare kom från olika organisationer med olika behov och möttes i ett gemensamt utforskande av dessa spännande ämnen. 

Om du skulle skicka med deltagarna en frågeställning att ta med sig hem till sina egna organisationer - vad skulle det vara?

En fråga jag själv funderar mycket på är denna. Ledarrollen förändras mycket nu när komplexiteten accelererar och förändrar hur vi arbetar och gör nytta. En plattare, mer självstyrande arbetsform är given, men - vilken känslomässig utveckling behöver ske för ett klokt ledarskap? Och, hur får vi ett ledarskap att gå från att få trygghet genom kontroll till trygghet genom co-creation?

Vad finns det för risker om man inte prioriterar dessa områden framöver?

Självklart. När spelets regler, dvs marknaden förändrats snabbt, är det anpassning och flexibilitet som blir avgörande. "Antingen blir vi en nyfiken, lärande organisation eller så dör vi.", som en general på försvaret formulerade det till mig idag. 

Om man känner att man tillhör en organisation som kämpar med att stärka engagemanget bland medarbetarna - var börjar man?

Alla ledningsgrupper, medarbetare och styrelser verkar och agerar från sin egen karta av verkligheten. Det viktigaste är att uppdatera samtligas karta så den bättre hjälper er förutspå var marknaden är på väg och varför engagemanget är helt avgörande för resultat. Några fakta; Globalisering & Digitalisering, Generations- & Värderingsskiftet, Motivations- & Meningsfaktorn, Innovations & "Meme"-utveckling. Så, hur gör man detta i vardagen? Så enkelt som möjligt - exempelvis skicka ut lite TED-Talks om engagemang, motivation och innovation och diskutera på fikat! Ännu bättre kör presentationer

Eller tvärtom. Om man tillhör en organisation med väldigt starkt engagemang - kan det innebära några risker med att att maximera engagemanget ytterligare?

Intressant fråga! Det jag märkt är att när folk känner starkt för organisationens varför, kultur och människor är att de gör just det - känner starkt. Det kan medföra tårar, starka reaktioner, konflikter. Vilket kan vara jobbigt, men det ingår också i att vara engagerad medarbetare eller chef så bör kunna hanteras klokt av ett modernt ledarskap. Det kräver nog att vi släpper den gamla bilden av "professionalism" utan känslor och odlar bilden av drivna, kännande, engagerade människor.

Vad kommer du själv att prioritera under kommande året i dina egna organisationer?

Vi är i många olika faser i de organisationer jag jobbar i så svaret varierar. Tydlighet kring hur vi skapar ännu tydligare värderingsbeslut, skapa lagom mycket "healthy friction" mellan perspektiv och hitta ännu fler häftiga medarbetare som tror på det vi tror på är nog gemensamma nämnare. 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly