Return to site

HEJ
ERIK FERNHOLM

EXPERT INOM KOGNITIV NEUROVETENSKAP OCH LYCKOFORSKNING

Hej Erik! Du kommer att vara med på vår middag den 22 september med temat Generationsskiftet på arbetsmarknaden. Varför är det en viktig fråga för näringslivet?
Bolag står alltid inför intressanta förändringar men en av de stora skillnaderna med de förändringar som generationsskiftet kommer att bidra till är att det kommer att påverka grundstommen i strukturerna kring HUR medarbetare och arbetsgivare skapar värde framöver. Sättet Hur vi arbetar på. Det mest attraktiva arbetet för unga idag är att vara med i ett startupbolag – och det kommer att krävas enormt mycket av företagen för att skapa en hållbar företagskultur som motsvarar startupkulturen.
Den andra stora skillnaden är värderingarna. VILKA värderingar man som företag har kommer att få en allt större betydelse när 85% av den nya generationen anser att meningsfullhet är den centrala drivkraften i arbetet. Och om man som företag eller ledare inte har en plan för hur man ska attrahera och behålla dessa meningsdrivna talanger – medarbetare som också visat kunna skapa oproportionerligt stort värde i förhållande till den tid de tillbringar på företaget – så står man inför en potentiell chock framöver.

Vilken typ av ledarskap tror du kommer skapa mest friktion hos framtidens medarbetare? 
De ledare som har haft lätt att nå resultat genom den traditionella skolan med hög kontroll och styrning mot förutbestämda mål.

Vad har du för förväntningar på middagen?
Det är en oerhört spännande sammansättning människor som kommer att vara där. Jag ser framförallt fram emot att få lära känna dem bättre och att få bli utmanad i ämnet. Det är alltid lika spännande att få en djupare inblick i hur man som företag upplever det i praktiken och vilka utmaningar man anser är svårast att hantera. Det tillsammans med en god bit mat - jag är övertygad om att det kommer bli en väldigt intressant kväll.

Lodsten samlar löpande ledande experter och utvalda förebilder från näringslivet för att utbyta erfarenheter och, tillsammans, skapa förståelse för vad som krävs för att skapa långsiktig hållbarhet för organisationer framöver. Är du nyfiken och vill veta mer om våra framtida samtal, middagar eller mötesplatser? Kontakta oss för mer information. 
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly